۱۸ مطلب با موضوع «امام علی (ع)» ثبت شده است

پوسترl مدح حضرت علی علیه السلام

حریم عشق تو سعادت دلها

ذکر تو یا علی عبادت دلها

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

پوسترl ولادت امام علی علیه السلام

قال علی علیه السلام

کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید

هر روزی که در آن نافرمانی خداوند نشود عید است.

نهج البلاغه حکمت 478

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا سلام الله علیها

فرازی از زیارت غدیریه

سلام بر تو ای آقای مسلمانان و رئیس دین، و پیشوای اهل تقوا، مقتدای 

سپیدرویان ورحمت و برکات خدا بر تو باد. شهادت می دهم که تویی برادر

رسول و اول خدا،جانشین،وارث علمش، امین او بر قانونش وجانشین او بر

امّتش،کسی که به خداایمان آوردوآنچه رابرپیامبرنازل شده بودتصدیق کرد.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 16

فراز هایی از خطبه غدیر

به هوش باشید که من،آن چه لازم بود،گفتم.به هوش باشیدکه مطلب ومقصود 

را ابلاغ کردم وبه گوش شما رساندم. توضیح دادم که این امر،به دستور خداوند

بود و من نیز از سوی او عزّوجل به شما ابلاغ نمودم. به هوش باشید که عنوان 

"امیرالمؤمنین" بر کسی جز برادر من روا نیست ومقام وفرمانروایی بر

مسلمانان،پس از من،برای هیچ کس مجاز و حلال نیست. 

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 14

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم در قرآن به تدبر و تفکر، نظر کنید و دردرک و فهم آیات آن بکوشید، وبه

محکمات آن توجه کنید و از متشابهاتش، پیروی منمایید.وبه خدا سوگند، غیراز

این مردکه هم اکنون دست اوراگرفته واورا برکشیده ام هرگز دیگری نیست که

بتوانددستورات قرآن رابرای شماروشن کندوتفسیر آیات آن را بیان نماید؛ همین

مردی که اکنون بازوی او را گرفته ام و به شمااعلام می کنم که:هرکس رامن

مولا وسرپرست و صاحب اختیارم، علی مولا وسرپرست وصاحب اختیاراوست.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 13

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم علی علیه السلام همان کسی است که خدا در کتاب مجید خود، به

عنوان «جنب الله» از او یاد کرده و از زبان مبتلایان به دوزخ، فرموده است:«یا

حَسرَتی عَلی ما فرّطتُ فی جنب الله»،زمر/56.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 12

فراز هایی از خطبه غدیر

آگاه باشید که این سخنان را،به یقین،جبرائیل علیه السلام ازسوی حق تعالی به

من خبر داده و گفته است که:«هرکی با علی علیه السلام به عداوت و دشمنی

برخیزد و ولایت و محبت اورا در دل نگیرد، لعنت و خشم مرا نسبت به خود، فراهم

کرده است»؛ پس هرکی باید که در کار خود بنگرد که برای فردای خود، چه آماده 

نموده آست؛ پس باید که از مخالفت با علی علیه السلام سخت بر حذر باشید و

مبادا که پس از ثابت قدمی، پایتان بلغز که خداوند به هر چه کنید، آگاه است.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 11

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم علی علیه السلام را برتر از همه بدانید که گذشنه از من، از هر مرد و

زنی، برتر ووالاتر است. بدانید که خداوند، به خاطر ماست که به جهانیان، روزی 

می دهد و آفرینش برپای و برقرار است؛ هرآن کس که این سخن مرا انکار کند 

ملعون و مغضوب درگاه حق است.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 9

فراز هایی از خطبه غدیر

اوست که در راه خداازسرزنش هیچ کس،پروا نمی کند واوست نخستین کسی که

به خدا و پیامبرانش ایمان آورد و جان خویش را فدای رسول الله صلی الله علیه و آله

کرد، درآن هنگامه ها که هیچ کس در کنار پیامبر باقی نماند، هم چنان از او حمایت

کرده وتنها رها ننمودوهم او بودکه درآن روزگار که کسی رااندیشه عبادت وپرستش

خدا نبود، در کنار پیامبر، پروردگار خود را پرستش و عبادت می کرد.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 8

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم مباد که نسبت به او راه ضلالت و گوراهی سپرید و مباد که از او روی برتابید

و مباد که از ولایت و سرپرستی اوو ازاوامر و فرمان هایش به تکبّر، سرباز زنید. اوست

که هادی به حق وعامل به حق ونابودکننده باطل است وازناپسندها بازتان می دارند.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 7

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم دانشی نیست که خداوند به من تعلیم نکرده باشد، و من نیز هرچه که

تعلیم گرفته ام به علی(علیه السلام)،این امام پرهیزکاران وپارسایان آموخته ام و

دیگر دانشی نیست مگرآن که به علی(علیه السلام)تعلیم کرده ام واوست امام 

و راهنمای آشکار. 

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 4

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم بدانید که خداوند، علی بن ابی طالب را ولیّ و صاحب اختیار شما معیّن

فرموده واو را امام و پیشوای واجب الاطاعه قرار داده است و فرمانش را بر همه

مهاجران و انصار و پیروان ایمانی ایشان و بر هر بیابانی و شهری و برهمه عجم 

و عربی و هر بنده وآزاده ای وبر هر صغیر و کبیری و بر هر سیاه و سفیدی و بر

هرخداشناسموحّدی، فرض و واجب فرموده واوامراو را مطاع و بر همه کس نافذ

 و لازم الاجرامقرر فرموده است. هرکس با علی(ع) به مخالفت برخیزد، ملعون 

است و هرکس که از او پیروی نماید، مشمول عنایت و رحمت حق خواهد بود.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 3

فراز هایی از خطبه غدیر

علی بن ابی طالب، همان کسی است که نماز به پای داشت و در حال رکوع

به نیازمند، صدقه داده است واو درهرحالی رضای خدا را می جوید.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س) 2

فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم من درابــلاغ آن چه که حـق برمــن فرو فرســتاده است،

کوتاهی نکرده ام وهم اکنون سبب نزول آن آیه رابرایتان باز خواهم

گفت:فرشته وحی خدا جبرائیل علیه الـسـلام سه بار بر من فرود

آمده و ازسوی حق تعالی، پروردگارم، فرمان داد تادر این مکان به

پاخیزم وسپیده وسیاه مردم رارسماآگاهی دهم،که علی بن ابی

طالــب، بـرادر و وصی و جانشین من و امام پس از من است کـه

نسبتش به من، همان نسبت است که هارون به موسی داشت،

بااین تفاوت که رسالت به من،خاتمه یافته است و بعد ازخداوند و

رسولش،علی،ولیّ وصاحب اختیار شماست.

2

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

غدیریه حضرت زهرا(س)

فراز هایی از خطبه غدیر

آری، نیست معبودی جز او که دستورم داده و اعلام کرده که:«اگر در

ابلاغ آن چه اینک برتو فرو فرستاده ام کوتاهی کنی، در حقیقت، به

هیچ یک از وظایف رسالت و ابلاغ من عمل نکرده ای.»و هم او تبارک

و تعالی حفظ و نگهداری مرا در برابر مخالفان تعهد و تضمین کرده واو

مرا کفایت کننده ای بزرگوار است.

1

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

پوستر | سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)

قال رسوالله(ص)

اذا تزوج الرّجل احرز نصف دینه 

کسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.

مستدرک الوسائل،ج14،ص 154

یکم ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) مبارک باد.

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

پوستر | مظلومیت حضرت علی (ع)

آیت الله بهجت(رضوان الله علیه)
مظلومیت حضرت علی(ع) مظلومیت بشر تا روز قیامت است.

Mazlomiyate imam ali

  برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک

پوستر | شهادت امام علی (ع)

السلام عیک یا علی بن ابیطالب

شهادت امام علی ع

  برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
ولایی گرافیک