فراز هایی از خطبه غدیر

آگاه باشید که این سخنان را،به یقین،جبرائیل علیه السلام ازسوی حق تعالی به

من خبر داده و گفته است که:«هرکی با علی علیه السلام به عداوت و دشمنی

برخیزد و ولایت و محبت اورا در دل نگیرد، لعنت و خشم مرا نسبت به خود، فراهم

کرده است»؛ پس هرکی باید که در کار خود بنگرد که برای فردای خود، چه آماده 

نموده آست؛ پس باید که از مخالفت با علی علیه السلام سخت بر حذر باشید و

مبادا که پس از ثابت قدمی، پایتان بلغز که خداوند به هر چه کنید، آگاه است.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.