دور اندیش باشید؛ عواقب امور را بسنجید،عقبه های خطرناکی که دارید،به یاد آورید.

و از فشار قبر، عالم برزخ، مشکلات و شدایدی که بـه دنـبـال آن است، غفلت نـکنید.

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.