اهل تهران...
دانش آموز پایه نهم...دبیرستان ندای صالحین...
طراح و مداح اهل بیت...فرزند مسجد...
محب امیر المومنین ... عاشق حضرت فاطمة الزهرا ... منتظر صاحب الزمان ... و امیری حسین و نعم الامیر...
پشتیبان ولایت فقیه... فدایی سید علی...
عاشق شهدا و شهادت...
و ان شالله ولایی...

یا علی