قال رسوالله(ص)

اذا تزوج الرّجل احرز نصف دینه 

کسی که ازدواج کند، نصف دینش را حفظ کرده است.

مستدرک الوسائل،ج14،ص 154

یکم ذی الحجه سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) مبارک باد.

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.