فراز هایی از خطبه غدیر

علی بن ابی طالب، همان کسی است که نماز به پای داشت و در حال رکوع

به نیازمند، صدقه داده است واو درهرحالی رضای خدا را می جوید.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.