فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم دانشی نیست که خداوند به من تعلیم نکرده باشد، و من نیز هرچه که

تعلیم گرفته ام به علی(علیه السلام)،این امام پرهیزکاران وپارسایان آموخته ام و

دیگر دانشی نیست مگرآن که به علی(علیه السلام)تعلیم کرده ام واوست امام 

و راهنمای آشکار. 

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.