فراز هایی از خطبه غدیر

به هوش باشید که من،آن چه لازم بود،گفتم.به هوش باشیدکه مطلب ومقصود 

را ابلاغ کردم وبه گوش شما رساندم. توضیح دادم که این امر،به دستور خداوند

بود و من نیز از سوی او عزّوجل به شما ابلاغ نمودم. به هوش باشید که عنوان 

"امیرالمؤمنین" بر کسی جز برادر من روا نیست ومقام وفرمانروایی بر

مسلمانان،پس از من،برای هیچ کس مجاز و حلال نیست. 

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.