فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم علی علیه السلام را برتر از همه بدانید که گذشنه از من، از هر مرد و

زنی، برتر ووالاتر است. بدانید که خداوند، به خاطر ماست که به جهانیان، روزی 

می دهد و آفرینش برپای و برقرار است؛ هرآن کس که این سخن مرا انکار کند 

ملعون و مغضوب درگاه حق است.

 برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.