فرازی از زیارت غدیریه

سلام بر تو ای آقای مسلمانان و رئیس دین، و پیشوای اهل تقوا، مقتدای 

سپیدرویان ورحمت و برکات خدا بر تو باد. شهادت می دهم که تویی برادر

رسول و اول خدا،جانشین،وارث علمش، امین او بر قانونش وجانشین او بر

امّتش،کسی که به خداایمان آوردوآنچه رابرپیامبرنازل شده بودتصدیق کرد.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.