حریم عشق تو سعادت دلها

ذکر تو یا علی عبادت دلها

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.