محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است.

It is the month of Muharram and Safar that havekept Islam alive

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.