امام باقر علیه السلام

الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبرعلی النائبه و تقدیر المعیشه

همه کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامد های ناگوار و

اندازه نگاه داشتن در زندگی است.

تحف العقول، ص 213

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.