قال الصادق علیه السلام

بهترین عمل ، نیکی به فاطمه علیها السلام و فرزندان او است.

توحید صدوق

   برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.