فرصت نکرده بود که چادر به سر کند

شکر خدا که در روی اورا گرفته بود...

   برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.