قال رسول الله صلی الله علیه و آله

من رد عن عرض اخیه المسلم وجبت له لجنه البته

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 145

الجــعفــــریات (الاشــــعثیات) ص 198


                                                                        برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.


                                                                                                                .................

قال الصادق علیه السلام

افضل العباده ادمان التفر فی الله و فی قدرته

برترین عبادت مداومت نمودن بر تفکر درباره خداوند و قدرت اوست.

جهاد النفس، ح 53

                                                                        برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.