فراز هایی از خطبه غدیر

ای مردم علی را برتر و والاتر از هرکس بدانیدکه خدایش ازهمه،والاتر و برتر دانسته

است و به ولایت او تمکین کنید که خدایش به ولایت بر شما منصوب فرموده است.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.