فراز هایی از خطبه غدیر

خداوند عزّوجل، پروردگار ولی و صاحب اختیارو خداوندگار شماست و گذشته ازاو

و پیامبرانش محمد(صلی الله علیه وآله) همین من که اکنون به پا خاسته وباشما

سخن می گویم سپس بعدازمن علی(علیه السلام) به امرخدابرشماسمت ولایت

و صاحب اختیاری داردو پس از او امامت و پیشوایی تا روزواپسین و تاآن هنگام که

خدا و پیامبرش را دیدار خواهید کرد، در ذرّیه و نسل من که از پشت علی (علیه

السلام) هستند، قرار خواهد داشت.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.