فراز هایی از خطبه غدیر

مومن کسی است که به علی(علیه السلام) ایمان آورد واو را تصدیق کند. مغفرت و

رحمت خداوند شامل اوو کسانی است که سخن او را بشنوند و نسبت به فرمان او

مطیع و تسلیم باشند.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.