با قبولی طاعات و عبادات عید سعید فطر را به شما تبریک می گوییم.