یا حضرت خدیجه(س)

وفات حضرت خدیجه(س)

                                                                       برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.