من کنت مولاه فهذا علی مولاه...

"غدیر" تجلی خورشید

ظلمات گرفتاران است...

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.