"پزشک" با شوق و رنج می آموزد 

تا رنج انسان را به شوق و آرامش برساند...

یکم شهریور، روز پزشک مبارک...

روز پزشک

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.