قال جوادالائمه

عزّالمومن غناه عن النّاس

عزت و شخصیت مومن در بی نیازی و

طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.