این کلمه ی طیبه و شجره طیبه جمهوری اسلامی است که محصول آن، 

بیداری دردنیای اسلام و مجد و پیشرفت درکشور ما و میان مردم ما بود.

رهبر معظم انقلاب

12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

برای دیدن تصاویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.