السلام علیک یا اباالمهدی ایها الزکی العسکری 

عن الامام  العسکری(علیه السلام) 

کفاک ادبا تجنبک ما تکره من غیرک

درمقام ادب برای تو همین بس که آنچه برای

دیگران نمی پسندی، خود، از آن دوری کنی.