امام خمینی(ره)
خرمشهر را خدا آزاد کرد.
آزاد سازی خرمشهر

                                                                           برای دیدن تصویر در اندازه اصلی با ذکر صلوات بر روی آن کلیک کنید.